Aktywna Tablica

Aktywna Tablica

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie otrzymała dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (ADHD, ADD), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią; do terapii procesów komunikacji w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi; do terapii dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami; do terapii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim; do terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione powyżej, z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej oraz na zakup laptopa, tabletów i monitora interaktywnego wraz z oprogramowaniem.
Kwota dofinansowania 35 000 zł
Wkład własny: 8 750 zł
Razem wartość zakupionych pomocy i narzędzi: 43 750 zł
Zakupione pomoce i narzędzia do terapii pozwolą uczniom z autyzmem, ADHD, ADD, niepełnosprawnością intelektualną, niedojrzałością emocjonalno-społeczną usprawniać zaburzenia komunikacyjne, funkcjonowanie w grupie i procesy koncentracji uwagi. Pozwolą uczniom z dysleksją na doskonalenie funkcji psychomotorycznych oraz sprawne porozumiewanie się w mowie i w piśmie. Posłużą, jako wsparcie uczniów z dyskalkulią ale też uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie. Zostaną wykorzystane do terapii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz do pracy z uczniami posługującymi się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji. W zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne wesprą uczniów mających problemy w edukacji szkolnej o tym podłożu. Wesprą diagnozę i terapię uczniów z zaburzeniami w komunikacji oraz psychomotoryce. Pomoce te zwiększą również wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ze SPE oraz pomogą w przygotowaniu ich do funkcjonowania w społeczeństwie.


Zapraszamy na bloga: SP 4 Chełm Aktywna Tablica
21 maja 2019 r. – Maraton interaktywny z Family & Friends 3

     Uczniowie z klasy 4b biorący udział w projekcie unijnym „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” podczas zajęć z języka angielskiego przypomnieli sobie całość słownictwa z podręcznika Family & Friends 3. Dzięki zakupionemu w projekcie oprogramowaniu przyjemnie spędzili czas powtarzając interaktywnie 15 rozdziałów z podręcznika. Dwuletni projekt zakończył się w maju, uczestnikom dziękujemy. Nagranie z grupą 11 zrealizowała Jolanta Obst
8 kwietnia 2019r. – Fun with vocabulary games

     Uczniowie z klasy 4b (grupa nr 11) biorący udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” podczas zajęć języka angielskiego korzystali z pomocy zakupionych w ramach projektu. Uczniowie utrwalali poznane słownictwo korzystając z oprogramowania do podręcznika Family & Friends 3. Zapraszamy do obejrzenia relacji z zajęć. Film zrealizowała Jolanta Obst.
21 marca 2019r. – Zakodujmy wiosnę z eTwinning

     W związku z Pierwszym Dniem Wiosny i organizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej II edycją Dnia Nowych Technologii w Edukacji, szkoła nasza przystąpiła do akcji Zakodujmy wiosnę z eTwinning. W czasie zajęć edukacyjnych oraz pozalekcyjnych, starsi i młodsi uczniowie kodowali i poznawali zwiastuny nadchodzącej wiosny. Rezultaty umieściliśmy na wspólnym padlecie tworzonym wraz z partnerami projektu.
Mapa grupy "Programowanie z eTwinning"

   
21 marca – Światowy Dzień Technologii w Edukacji połączony z I Dniem Wiosny

    Dnia 21.03.2019r. W naszej szkole Obchodziliśmy Światowy Dzień Technologii w Edukacji połączony z Pierwszym Dniem Wiosny. Zajęcia świetlicowe rozpoczęliśmy od obejrzenia na tablicy interaktywnej krótkich filmików edukacyjnych o „Zwiastunach Wiosny”. Uczniowie podczas projekcji mogli wykazać się znajomością kwiatków, które kwitną wczesną wiosną oraz ptaków, które przylatują do nas z ciepłych krajów w tym okresie. Kolejnym etapem zajęć na TIK- u były gry i zabawy logiczno-matematyczne. Podczas serii różnych gier uczniowie w sposób interesujący utrwalali tabliczkę mnożenia, wykonywali działania z zakresu dodawania oraz odejmowania, łączyli ze sobą liczby w odpowiedniej kolejności , z których powstawała różne rzeczy . Dużym zainteresowaniem cieszyła się gra logiczna „Kółko-Krzyżyk”. Wychowankowie pod czujnym okiem wychowawców świetlicy, wykonując zadania na tablicy interaktywnej zmierzyli się z niebanalnymi ćwiczeniami. Uczniowie chętnie i aktywnie sprawdzali swoje umiejętności oraz zdolności matematyczne.

   

   
22 stycznia 2019r. – Rysujemy z robotem

     Uczniowie biorący udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” z grupy 9 wykonali własne rysunki za pomocą robota mScara. Na wcześniejszych zajęciach poznali zasadę działania robota, następnie nauczyli się jak korzystać z oprogramowania mDraw, aby odpowiednio połączyć się z robotem i umieć wstawić do oprogramowania wybrany rysunek. Na dzisiejszych zajęciach poznali program Inkscape, dzięki któremu, stworzyli własne obrazy wektorowe. Wykorzystując powyższe oprogramowanie, komputery, monitor interaktywny i robota stworzyli kilka naprawdę ciekawych obrazów, które prezentujemy poniżej.

   

   
15 stycznia 2019 r. – Aktywnie na lekcji religii

     Powtórzenie poznanych modlitw przy pomocy aplikacji learningapps.org z wykorzystaniem tabletów i interaktywnej tablicy sprawiło uczniom wiele radości oraz zachęciło do dalszej nauki. Lekcje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii zdecydowanie zwiększają zainteresowanie uczniów, uatrakcyjniają lekcje, ułatwiają powtarzanie wiedzy. Dla dzieci z klas II taka powtórka wiadomości to czysta przyjemność.

   

   
11 stycznia – Let’s revise vocabulary!

     Uczniowie z klasy 5c biorący udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” chętnie utrwalali słownictwo, które poznali podczas zajęć z języka angielskiego. Korzystając z tablicy interaktywnej oraz oprogramowania otrzymanego w ramach projektu, przypomnieli sobie materiał zrealizowany w ramach zajęć w bieżącym roku szkolnym. Zapraszamy do obejrzenia filmu.
11 stycznia 2019r. – Quizlet na lekcji religii

     W czasie lekcji religii uczniowie klas VIII przygotowując się do sprawdzianu utrwalali wiadomości korzystając z platformy Quizlet. Punktem kulminacyjnym powtórzenia były rozgrywki drużynowe, w czasie których uczniowie automatycznie zostali podzieleni na 3-4 osobowe grupy. Każdej drużynie została przydzielona nazwa określonych gatunków zwierząt. Każdy uczestnik grupy na swoim tablecie lub smartfonie widział pytanie. Poniżej pytania widniały opcje do wyboru dla uczestnika oraz imiona pozostałych członków z białymi niewypełnionymi polami w postaci kolumny. Punkt zdobywała cała grupa jeśli właściwy członek drużyny, przy którym wyświetliła się prawidłowa odpowiedź zaznaczył dobrze. Emocje były wielkie, program bardzo spodobał się uczniom. Czy takie powtórzenie pozwoli uzyskać dobre oceny ze sprawdzianu? Zobaczymy?

   

   
6 grudnia 2018 r. – Mikołajkowe kodowanie w ramach Godziny Kodowania

     Uczniowie klasy IVa na swoją Godzinę Kodowania zaprosili panią dyrektor Monikę Wakoń. Zajęcia rozpoczęły się od odkodowania tematu oraz celu lekcji dzięki stronie www.classtools.net. Następnie uczniowie dzięki wylosowanym kodom qr zostali podzieleni na grupy i otrzymali do zakodowania zadania. Na koniec zajęć było dużo radości, emocji, a nawet taniec. Zapraszamy do obejrzenia filmu.
28 listopada 2018 r. – „Kocham Cię Polsko” – kolejna edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy „To już potrafię”

     Zwieńczeniem obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości był konkurs wiedzy o Polsce dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tym razem rywalizowało pięć szkół z terenu naszego miasta. Zadania konkursowe zostały przygotowane z użyciem dostępnych aplikacji internetowych używanych w edukacji oraz sprzętu elektronicznego w postaci tabletów i tablicy interaktywnej. Uczestnicy zmagań konkursowych nie mieli najmniejszych problemów z rozwiązaniem krzyżówki, odpowiedziami na pytania w quizie, czy ułożeniem interaktywnych puzzli. Rywalizacja była bardzo wyrównana, o czym świadczy różnica jednego, czy dwóch punktów w stosunku do zwycięzców.
     Trzy pierwsze miejsca zdobyły drużyny: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr3 w Chełmie (Maja Chomik, Bartłomiej Jabłoński, Aleksandra Łysiak pod opieką Bernadety Garbacz, Elżbiety Kuźnickiej) – 32punkty; Szkoły Niepublicznej „Razem” (Nina Oszwa, Krystian Jańczuk, Angelika Gadzała pod opieką Marii Zawady, Jadwigi Rzeszot) - 32punkty; Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie (Martyna Pieczykolan, Patryk Smak, Wojciech Fajman pod opieką Alicji Sroki, Teresy Szmagalskiej) - 32punkty. Następne miejsca to: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie (Ksawery Dzik, Krzysztof Orłowski, Wasiljew pod opieką Anny Krystynek- Kuryś - 31punktów; Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie (Patryk Mocior, Antoni Duda, Wioletta Szczepańska pod opieką Iwony Doboszewicz) - 30punktów. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy!
     Konkurs przygotowały: Jolanta Marciniak, Alicja Sroka, Teresa Szmagalska i Danuta Kiwińska.

   

   
6 listopada 2018 r. – Zakodowane Godło Polski na 100 lecie odzyskania Niepodległości Polski

     Najmłodsi programiści naszej szkoły kodowali Godło Polski na różne sposoby. Jedni kodowali przy pomocy kredek i kartki papieru. Inni poznali generator wydruku kodu i dzięki niemu zakodowali godło pracując przy komputerach oraz tablicy multimedialnej. W czasie zajęć okazało się, że dzieci znają wszystkie symbole narodowe i wiedzą co znaczą słowa patrona szkoły Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce”.
20 września 2018 r. – Dot Day w grupie projektowej nr 13

     Podczas zajęć z języka angielskiego uczestnicy projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” poznali Vashti, główną bohaterkę książeczki autorstwa P. Reynolds’a. Zainspirowani bohaterką wykonali prace plastyczne: Just make a mark and see where it takes you. Zadaniem uczniów było postawienie kropki na czystym arkuszu papieru i zbudowanie wokół niej historii. W trakcie wykonywania prac uczniowie zmierzyli się z ćwiczeniami na tablicy interaktywnej dotyczącymi nie tylko Vashti. Relację filmową przygotowała Jolanta Obst.
6 czerwca 2018 r. – Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej w grupie nr 14

     Uczestnicy projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” korzystają na zajęciach z narzędzi TIK i sprzętów zakupionych w ramach projektu. 6 czerwca w grupie 14 utrwalano poznane słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne przy pomocy interaktywnych ćwiczeń dostępnych w iTools do podręcznika Family and Friends4 oraz aplikacji Quick, Draw!

   
4 czerwca 2018r. – Zajęcia z grafiki komputerowej

     Uczniowie biorący udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” z grupy 9 poznawali tajniki grafiki komputerowej. Wykorzystując monitor interaktywny, komputery oraz oprogramowanie Adobe Photoshop Elements nauczyli się jak stosować podstawowe efekty graficzne oraz narzędzia programu. Następnie za zadanie mieli wykonać swój własny fotomontaż. Z zadania wywiązali się wzorowo i powstały bardzo ciekawe twórcze prace graficzne.

   

   
23 maja 2018r. – WDŻ i Aktywna Tablica

     Tablice interaktywne okazują się być skutecznymi narzędziami edukacyjnymi na każdym przedmiocie. Uczniowie naszej szkoły chętnie korzystają możliwości jakie daje aktywna tablica, by zdobywać i poszerzać wiadomości i umiejętności w ramach zajęć WDŻ. Dostęp do aktywnych plansz, wielu ciekawy i kolorowych aplikacji, sprawiło, że uczniowie bardziej koncentrują się na omawianym temacie, chętniej współpracują między sobą oraz zdecydowanie zwiększyli swoje zaangażowanie na lekcjach.

   

   
11 maja 2018r. – Aktywna Tablica w czasie przerwy

     Bardzo ciekawie i bezpiecznie spędzili dziś przerwy uczniowie naszej szkoły bawiąc się w kalambury. Do zabawy wykorzystali ciekawą stronę quickdraw.withgoogle.com oraz tablicę multimedialną. Zabawa polegała na narysowaniu przez dzieci jakiegoś obiektu podanego przez aplikację w ciągu określonego czasu. Rywalizacja była bardzo zacięta, doping entuzjastyczny, prace ciekawe, a przerwy mijały szybko i kreatywniej niż zwykle.

   

   
9 maja 2018r. – Let’s draw!

     Uczniowie biorący udział w zajęciach z języka angielskiego gr. 11 w ramach projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” korzystali z tablicy interaktywnej podczas ćwiczeń utrwalających słownictwo. Zajęcia przeprowadziła Jolanta Obst. Do utrwalenia i poznania nowych słówek wykorzystany został darmowy program edukacyjny dostępny na stronie: quickdraw.withgoogle.com.
7 maja 2018r. – The Foos, w krainie sympatycznych stworków

     Aplikacja The Foos pozwala przeżyć przygody sympatycznych stworków, próbujących odzyskać pączki wykradzione przez niebieskiego psotnika. Sterowanie duszkiem odbywa się przy pomocy układanych skryptów. W miarę pokonywania kolejnych etapów przed graczem otwierają się nowe funkcje i polecenia. Uczniowie klasy IIa w czasie zajęć rozwijających zainteresowania z programowania i grafiki bez przeszkód pokonali wszystkie etapy dostępne w aplikacji. Szczęśliwe stworki w ciekawy sposób inspirowały dzieci do tworzenia kodu oraz uczyły współpracy.
26 kwietnia 2018r. – Aktywna Tablica i digipuzzle

     digipuzzle.net to zbiór fantastycznych zabaw i gier dla uczniów. Strona może być wykorzystywana do pracy z dziećmi na lekcjach, jak również jako świetna rozrywka w czasie wolnym. Digipuzzle pokochały szczególnie młodsze dzieci, które między lekcjami odprężały się spędzając przerwę z aktywną tablicą.

   
13 kwietnia 2018r. – Fun English

     Uczniowie biorący udział w zajęciach z języka angielskiego gr. 11 w ramach projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” korzystali z tablicy interaktywnej podczas ćwiczeń utrwalających słownictwo i poznane zagadnienia gramatyczne. Dzięki zakupionej w ramach projektu tablicy interaktywnej możliwe było przeprowadzenie zajęć w małej grupie z wykorzystaniem programów interaktywnych i gier. Dzięki tak prowadzonym powtórkom uczniowie chętniej współpracują ze sobą, możliwe jest również wprowadzenie elementów współzawodnictwa. Podczas zajęć wykorzystano dostępne materiały online Sparks Fun Zone.
Zajęcia przeprowadziła Jolanta Obst.

26 i 28 marca 2018r. – Ćwiczenia z wymowy nie muszą być nudne!

     Uczestnicy projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” z grupy 12 ćwiczyli wymowę wyrazów zawierających „sl”, „cl”, „gl”. Natomiast ich starsi koledzy z grupy 14 utrwalali formy czasu Past simple. Podczas zajęć zastosowano pomoc dydaktyczną zakupioną w ramach projektu: grę planszową 6 Letter Sound Games - Junior Learning. Wprowadzenie elementu zabawy i rywalizacji pozytywnie wpłynęło na motywację uczniów i przyczyniło się do uatrakcyjnienia zajęć z wymowy.

   
23 marca 2018r. – Zakodowana palma i koszyczek wielkanocny

     Święta wielkanocne coraz bliżej. Uczniowie naszej szkoły na wielu przedmiotach rozmawiają o tradycjach wielkanocnych i przygotowują się do przeżywania świąt. Na lekcjach religii uczniowie kl. 1a oraz 2a poznając zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi włączyli się w realizację Ogólnopolskiego programu Uczymy dzieci programować, zakodowali wielkanocny koszyk oraz palmę. Jak widać podstaw programowania można się uczyć na każdym przedmiocie i przy każdej tematyce. Bardzo pomocnym narzędziem w czasie zajęć była multimedialna tablica.

   

   
22 marca 2018r. – Światowy Dzień Wody – wodny quiz za pomocą Kahoot

     Światowy Dzień Wody to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Obchodzone jest corocznie 22 marca. Uczniowie naszej szkoły, a szczególnie klasa Vb wiedzą, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Uczniowie w czasie zajęć WDŻ wzięli także udział w wodnym quizie przygotowanym przez Polską Akcję Humanitarną Wodny Quiz PAH Podstawowy. Quiz został rozwiązany przy pomocy platformy Kahoot. W trakcie zajęć uczniowie korzystali z tablicy multimedialnej i tabletów.
21 marca 2018r. – Dzień Nowych Technologii w Edukacji

     21 marca społeczność szkolna brała udział w ogólnopolskich obchodach Dnia Nowych Technologii w Edukacji. Głównym celem przedsięwzięcia było wykorzystanie potencjału multimedialnych pomocy naukowych, urządzeń mobilnych, jak i aplikacji edukacyjnych. Uczniowie uczestniczyli w grach, zabawach, projekcjach filmów, w lekcjach z zastosowaniem nowoczesnych technologii wspierających proces nauczania i uczenia się.
     Podczas zajęć WDŻ przeprowadzonych przez p. J. Marciniak uczniowie z kl. VII uczestniczyli w kursie e-learningowym z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. Na kolejnej lekcji WDŻ, tym razem w kl. V, do rodzinnej podróży po wyznaczonej przez uczniów trasie został wykorzystany robot-ozobot. W trakcie religii uczniowie z kl. VII korzystali z LearningApps, tworząc interaktywne ćwiczenia i zabawy. Podczas zajęć komputerowych w kl. III dzieci rozwiązywały quizy i obejrzały filmy edukacyjne na temat bezpiecznego korzystania z technologii w aplikacji QuiverVision.
     Zajęcia pod kierunkiem p. A. Gumiennego z informatyki w klasie VII polegały na wykorzystaniu monitora interaktywnego i oprogramowania mBlock do sterowania mBotem. Młodsze klasy IV – VI na zajęciach komputerowych na monitorze interaktywnym oraz laptopach kodowały na platformie lightbot.com.
     Nowoczesne technologie zostały również wykorzystane przez p. A. Jankowską do przeprowadzenia lekcji języka polskiego w kl. IV. Uczniowie, korzystając ze smartfonów, wirtualnie spacerowali po stolicy Polski, poznawali zabytki, ciekawostki i legendy o Warszawie.
     Na informatyce w kl. IV uczniowie wykonali prezentację multimedialną na temat możliwości wykorzystania urządzeń mobilnych w praktyce.
     Dzieci w trakcie zajęć świetlicowych, pod kierunkiem p. M. Szymańskiej, przy użyciu tabletów korzystały z aplikacji Mapy i technologii iGeoMap, dokonując pomiaru odległości między wybranymi punktami na mapie. Kl. V obejrzała film oraz prezentację multimedialną na temat nowych technologii przy użyciu tablicy interaktywnej.
     Na zakończenie Dnia Nowych Technologii w Edukacji na szkolnym korytarzu zostały wyeksponowane plakaty przedstawiające urządzenia mobilne. Przygotowali je na lekcji techniki uczniowie z kl. VI. Nad ich pracą czuwała p. M. Drozda.
Wszyscy uczestnicy akcji zgodnie potwierdzili, że przekazywanie wiedzy przy wykorzystaniu TIK jest zdecydowanie atrakcyjniejsze od tradycyjnych lekcji. Kreatywne i pozytywne wykorzystanie zasobów sieciowych oraz nowych technologii to nieodłączny element edukacji szkolnej.
Dziękujemy społeczności szkolnej za zaangażowanie w realizację Dnia Nowych Technologii w Edukacji.

   

   
21 marca 2018r. – Zajęcia z użyciem tablicy interaktywnej w gr.15

     Uczniowie biorący udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki gr. 15 w ramach projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” korzystali z funkcjonalności tablicy interaktywnej. Pod okiem nauczycielki utrwalali umiejętności rachunkowe poprzez rozwiązywanie testów, w zabawie w puzzle, Milionerów. Korzystanie z aplikacji było możliwe dzięki zakupionej w ramach projektu tablicy interaktywnej. Pozwala ona prowadzić innowacyjne lekcje z wykorzystaniem najbardziej naturalnych dla uczniów programów interaktywnych, gier i materiałów multimedialnych. Dzięki tak prowadzonym zajęciom uczniowie nie są znudzeni, a bardziej zaangażowani w lekcję, współpracują ze sobą. Podczas zajęć wykorzystano dostępne materiały online m.in.learningapps.org. Zajęcia przeprowadziła pani Jadwiga Królikowska.

   

   
19 marca 2018r. – Kodowanie w Lightbot

     Uczniowie biorący udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” z grupy 9 mieli za zadanie za pomocą odpowiednich komend zakodowanie robota w taki sposób aby przeszedł on najlepszą drogą i zapalił światło na wszystkich niebieskich płytkach. Najpierw na monitorze interaktywnym nauczyli się na czym polega kodowanie na platformie lightbot.com następnie już sami na komputerach przechodzili następne, coraz trudniejsze etapy programu.

   

   
14 marca 2018r. – Scratch na dużym ekranie

     Uczniowie klas 4 rozpoczęli swą przygodę z programowaniem w Scratchu. Zanim nauczą się tworzyć własne interaktywne historie, gry i animacje muszą poznać podstawy pracy z programem. Idealnym do nauki okazał się monitor interaktywny.
Scratch uczy młodych ludzi kreatywnego myślenia, współpracowania, oraz wyciągania wniosków - czyli ważnych umiejętności potrzebnych do życia w teraźniejszości. Uczniowie uczą się z Scratchem na wszystkich poziomach(od szkoły podstawowej do średniej) i w różnych dyscyplinach (matematyka, informatyka, języki obce).
Wszystkich młodych programistów odsyłamy na stronę programu scratch.mit.edu.

   

   
12 marca 2018r. – Dzień matematyki 2018 w grupach 12 i 14

     Uczestnicy projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” z grup 12 i 14 przyłączyli się do obchodów Dnia matematyki 2018. W obecnym roku hasłem przewodnim wydarzenia jest „Matematyka od kuchni”, a więc w zajęciach prowadzonych w języku angielskim uczniowie tworzyli przepisy kulinarne, grali w gry językowo - matematyczne, ćwiczyli dodawanie i liczenie w obcym języku.
Uczniowie z grupy 12 ułożyli przepis na sałatkę owocową i grali w matematyczno - owocowe Memory, uczestnicy projektu z grupy 14 „piekli” pizzę korzystając z funkcjonalności tablicy interaktywnej.

   
27 lutego 2018r. – Dzień Bezpiecznego Internetu

     W lutym, w całej Europie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Inicjatywa ta ma na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Bezpieczeństwo uczniów w sieci jest także priorytetem naszej placówki. Systematycznie dbamy o to, by czasie różnych zajęć wychowawczych, WDŻ oraz lekcji informatyki przypominać uczniom o stosowaniu zasad bezpieczeństwa w Internecie. W lutym w naszej szkole we wszystkich klasach zostały przeprowadzone zajęcia nawiązujące do tegorocznego hasła DBI „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Uczniowie dowiedzieli się, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się w sieci, poznali zasady, którymi należy się kierować podczas surfowania w Internecie, gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa oraz poznali zasady kulturalnego zachowania w Internecie. Uczniowie klas młodszych w czasie zajęć zakodowali logo bezpiecznego Internetu, a swoje prace umieścili na klasowej gazetce. Uczniowie kl. VI przygotowali plakaty na temat bezpiecznego Internetu i wyeksponowali je na szkolnym korytarzu. Dzięki tej wystawie cała społeczność szkolna oraz rodzice mogli przypomnieć sobie kodeks bezpiecznego internauty. Uczniowie klas VI i VII wzięli udział także w prelekcji na temat e-zagrożeń prowadzonej przez pracownika PPP. Zwieńczeniem naszych działań był szkolny konkurs pod hasłem: Tworzymy kulturę szacunku w sieci. Konkurs był zorganizowany dla klas IV-VII. Wzięli w nim udział także dorośli, wśród których była p. dyrektor Barbara Anchimowicz, pani wicedyrektor Monika Wakoń, pani księgowa Barbara Kowalska, pani Joanna Michalak, dbająca o porządek w pracowni komputerowej oraz nauczyciele: pani Dorota Barlińska oraz pani Edyta Rudnik. Zmagania konkursowe zostały przeprowadzone dzięki platformie do tworzenia i przeprowadzania quizów – Kahoot. Uczestnicy turnieju odpowiadali na pytania za pomocą urządzeń mobilnych, wykorzystując szkolne tablety, jak również własne smatfony. Dorośli okazali się bardzo sprytni i dobrze zapoznani z tematyką bezpiecznego Internetu. Bardzo dobrze też poradzili sobie reprezentanci wszystkich klas, jednak nagrody ufundowane przez Dyrektora Szkoły trafiły do: kl. 5a, która zdobyła I miejsce, kl. 6a, która zajęła II miejsce oraz kl. 4a, która uzyskała III miejsce. Organizatorami konkursu byli p. Jolanta Marciniak i p. Albin Gumienny.

   

   
21 lutego 2018r. – Interactive vocabulary exercises

     Uczestnicy projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” z gr. 14 ćwiczą umiejętność porozumiewania się w języku angielskim. Na zajęciach poświęconych utrwaleniu słownictwa korzystano z nowoczesnych technologii. Wykorzystanie tablicy interaktywnej miało pozytywny wpływ na koncentrację i współpracę między uczniami, zwiększyło zaangażowanie uczniów. Zajęcia sprzyjały budowaniu współpracy w zespole oraz rozwijaniu kreatywności uczniów.
Podczas zajęć wykorzystano dostępne materiały online do kursu „Family and friends” oraz aplikacje ułatwiające zapamiętywanie słówek, m.in. gry online Hangman, Memory.

   

   
Scenariusze zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK:

Ziemska Ojczyzna Jezusa - Religia kl. VII

Powstanie Ewangeli - Religia kl. VII

Doskonalenie orientacji przestrzennej poprzez ćwiczenia ruchowe i na materiale obrazkowym

Krzyżówki drogowe - hierarchia znaków

Scenariusz lekcji przyrody w kl. IV

Scenariusz lekcji biologii w kl. VII

Scenariusz lekcji fizyki w klasie VII

Scenariusz zajęć z terapii psychologicznej

Scenariusz zajęć z języka angielskiego w kl. I

Scenariusz lekcji religii w kl. IV

Scenariusz zajęć z języka angielskiego w kl. III

Scenariusz zajęć z języka angielskiego w kl. IV

Scenariusz lekcji w edukacji wczesnoszkolnej

Scenariusz lekcji z języka angielskiego w kl. I

Scenariusz lekcji w informatyki w klasie IV

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie V

Scenariusz lekcji języka rosyjskiego w klasie VII

Scenariusz lekcji z języka angielskiego w klasie V

Scenariusz lekcji godziny wychowawczej w klasie VII

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VIAktualności - powrót do bieżących aktualności szkolnych


  Ustaw stronę jako startową!   Dodaj stronę do ulubionych!   Wyślij do nas list! Do góry