Bezpieczna 4

Bezpieczna 4

     „Bezpieczna 4” to zakładka, w której przedstawiamy działania podejmowane w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa – sprawozdania ze spotkań z przedstawicielami instytucji wspierających w tym zakresie pracę szkoły. Prezentujemy także działania realizowane przez nauczycieli w ramach realizacji programu profilaktyki i wychowawczego szkoły.
Czytaj więcej na www.bezpiecznewakacje.pl

3 - 11 czerwca – Cykl zajęć BEZPIECZNE WAKACJE

     Podczas apelu 3.06.2019r. uczniowie klas I-III uczestniczyli w pogadance na temat bezpiecznych wakacji. Spotkanie poprowadziła p. Katarzyna Kaszuba z Miejskiej Komendy Policji w Chełmie. Uczniowie usłyszeli o zagrożeniach jakie mogą spotkać podczas wakacji oraz jak ich unikać i radzić sobie z nimi. Pani dzielnicowa przypomniała ważne numery telefonów, pod które należy dzwonić w razie nagłej potrzeby. Uczniowie zadawali dużo pytań, na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi.
     Klasy IV – VIII brały udział w pogadance dnia 11.06.2019r. Na spotkaniu pani dzielnicowa poruszyła tematy picia alkoholu, narkotyków, palenia e-papierosów i papierosów, dopalaczy oraz jak to wszystko ma się do bezpiecznych wakacji.
     Wychowawcy klas również przeprowadzili rozmowy, a do tego wraz z uczniami przygotowali w swoich klasach i na korytarzu szkolnym gazetki na temat bezpiecznych wakacji.
     Nasi uczniowie wiedzą co to znaczy BEZPIECZNE WAKACJE!

   

   
5 lutego 2019 r. – Dzień Bezpiecznego Internetu. Działajmy razem.

     Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka. DBI 2019 odbędzie się 5 lutego 2019 r. pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.
Nasza szkoła bierze udział w tej inicjatywie. Przez cały tydzień będziemy uwrażliwiać dzieci na bezpieczne korzystanie z sieci, zobaczymy filmy edukacyjne, przeprowadzimy pogadanki, przygotujemy gazetkę, informatory. Weźmiemy udział w grze karcianej dotyczącej bezpieczeństwa w Internecie oraz quizie edukacyjnym.

   
23 maja – Konkurs Plastyczny „Nie pal przy mnie, proszę” rozstrzygnięty!

     Laureaci Szkolnego Konkursu Plastycznego w roku szkolnym 2017/2018:
1. Sara Gągała kl. I „a”
2. Natalia Guz kl. I „b”
3. Martyna Jagodzińska kl. I „b”
4. Natalia Jones kl. I „b”
5. Emanuel Błaszko kl. II „a”
6. Oliwier Piecuch kl. III „a”
27 lutego – Dzień Bezpiecznego Internetu

     W lutym, w całej Europie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Inicjatywa ta ma na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Bezpieczeństwo uczniów w sieci jest także priorytetem naszej placówki. Systematycznie dbamy o to, by czasie różnych zajęć wychowawczych, WDŻ oraz lekcji informatyki przypominać uczniom o stosowaniu zasad bezpieczeństwa w Internecie. W lutym w naszej szkole we wszystkich klasach zostały przeprowadzone zajęcia nawiązujące do tegorocznego hasła DBI „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Uczniowie dowiedzieli się, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się w sieci, poznali zasady, którymi należy się kierować podczas surfowania w Internecie, gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa oraz poznali zasady kulturalnego zachowania w Internecie. Uczniowie klas młodszych w czasie zajęć zakodowali logo bezpiecznego Internetu, a swoje prace umieścili na klasowej gazetce. Uczniowie kl. VI przygotowali plakaty na temat bezpiecznego Internetu i wyeksponowali je na szkolnym korytarzu. Dzięki tej wystawie cała społeczność szkolna oraz rodzice mogli przypomnieć sobie kodeks bezpiecznego internauty. Uczniowie klas VI i VII wzięli udział także w prelekcji na temat e-zagrożeń prowadzonej przez pracownika PPP. Zwieńczeniem naszych działań był szkolny konkurs pod hasłem: Tworzymy kulturę szacunku w sieci. Konkurs był zorganizowany dla klas IV-VII. Wzięli w nim udział także dorośli, wśród których była p. dyrektor Barbara Anchimowicz, pani wicedyrektor Monika Wakoń, pani księgowa Barbara Kowalska, pani Joanna Michalak, dbająca o porządek w pracowni komputerowej oraz nauczyciele: pani Dorota Barlińska oraz pani Edyta Rudnik. Zmagania konkursowe zostały przeprowadzone dzięki platformie do tworzenia i przeprowadzania quizów – Kahoot. Uczestnicy turnieju odpowiadali na pytania za pomocą urządzeń mobilnych, wykorzystując szkolne tablety, jak również własne smatfony. Dorośli okazali się bardzo sprytni i dobrze zapoznani z tematyką bezpiecznego Internetu. Bardzo dobrze też poradzili sobie reprezentanci wszystkich klas, jednak nagrody ufundowane przez Dyrektora Szkoły trafiły do: kl. 5a, która zdobyła I miejsce, kl. 6a, która zajęła II miejsce oraz kl. 4a, która uzyskała III miejsce. Organizatorami konkursu byli p. Jolanta Marciniak i p. Albin Gumienny.

   

   
8 listopada – O cyberprzemocy na WDŻ

     Internet to zarówno dostęp do ogromnej ilości wiedzy, jak i agresji, która wiąże się z cyberprzemocą. Problem cyberprzemocy dosięga coraz szersze grono dzieci i młodzieży. Problem ten wynika głównie z tego, że uczniowie w nieprawidłowy sposób korzystają z internetu. Dlatego zajęcia WDŻ miały za zadanie uświadamiać chłopcom i dziewczynkom, jakie zagrożenia mogą ich spotkać w świecie wirtualnym, aby zadbali o to, by nie doświadczyć tego rodzaju krzywd.
W czasie zajęć WDŻ uczniowie klasy 7a, 7b, 6b uczestniczyli w kursie e-learning „Gdzie jest Mimi” przygotowanym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Celem kursu było zapoznanie uczniów z aspektami cyberprzemocy z perspektywy ofiary, świadków oraz sprawcy, a także dostarczenie wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z cyberprzemocą. Zajęcia przeprowadziła p. Jolanta Marciniak.

   
„Tęczowa skrzyneczka”

     W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów, szkolni koordynatorzy do spraw bezpieczeństwa przy wejściu do szkoły udostępniają „Tęczową skrzyneczkę”. Za jej pośrednictwem uczniowie i rodzice, zachowując anonimowość mogą informować o niepokojących sytuacjach zaistniałych w szkole a także zgłaszać swoje propozycje do szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki.
Zawartość skrzynki jest systematycznie przeglądana przez koordynatorów. Każda zgłaszana informacja jest szczegółowo analizowana i omawiana, czego efektem jest podejmowanie stosownych działań.
Celem akcji jest bieżące uzyskiwanie informacji na temat stanu bezpieczeństwa w naszej szkole oraz dbałość o dobre samopoczucie i bezpieczeństwo wszystkich uczniów.
Szkolni koordynatorzy do spaw bezpieczeństwa:
Teresa Szmagalska
Bezpieczeństwo dziecka

     Łatwowierność i naiwność dziecka są często przyczynami kłopotów. Dlatego też niezbędne jest wyrobienie w dziecku odruchu nieufności wobec osób nieznajomych.
     Bezwzględnie zakazujcie dzieciom:
• przyjmowania od obcych jakichkolwiek prezentów i słodyczy,
• oddalania się z obcymi,
• wsiadania do pojazdów kierowanych przez obcych.
     Uczcie swoje dzieci, aby podczas Waszej nieobecności:
• w domu nie otwierały drzwi obcym, nawet znajomym i innym dzieciom,
• zabrońcie im otwierania drzwi domofonem, jeżeli osobą zgłaszającą się jest ktoś obcy,
• zakazujcie Waszym pociechom opowiadania o wyposażeniu mieszkania, sprzęcie technicznym itp.
     Nie ujawniajcie dzieciom miejsc przechowywania w domu przedmiotów wartościowych, nie rozmawiajcie przy nich o swoich zarobkach, planowanych inwestycjach itp.!      Uczyńcie wszystko, aby zabawy dzieci były zawsze bezpieczne, uczcie dzieci rozwagi, ale i sami bądźcie przewidujący!
     Starannie wybierajcie drogę, którą dziecko będzie podążało do szkoły, uczcie je bezpiecznego poruszania się po drogach!
     Starajcie się docierać do wszystkich publikacji na temat dzieci, ich wychowania i bezpieczeństwa!

źródło: policja.pl
„5 porcji zdrowia w szkole”

     W listopadzie 2018 roku uczniowie klas II i III z naszej szkoły wzięli udział w programie profilaktycznym pod hasłem „5 porcji zdrowia w szkole”. Jest to Ogólnopolski program edukacyjny, mający na celu kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych. W klasach objętych programem odbyły się zajęcia dydaktyczne. Uczniowie dowiedzieli się, że podstawą prawidłowego żywienia jest spożywanie minimum 5 porcji warzyw i owoców dziennie, a jedną z nich może być szklanka soku. Dieta bogata w produkty z tej grupy wspomaga prawidłowy rozwój dzieci, a także dostarcza im całą gamę witamin i składników mineralnych. Kolejnym etapem realizacji projektu był udział w Konkursie plastycznym. Uczniowie z każdej klasy wykonali plakat „5 porcji zdrowia w szkole”. Koordynatorem programu była pani Ewa Chmiel.
„NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”

     Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2014/2015 do ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I – III szkół podstawowych.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

• Program przeznaczony jest dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej.
• Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.
• W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia, dostosowane do poziomu percepcji dzieci.
• Program ma charakter profilaktyczny i jego głównym celem jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

• Uporządkowanie i poszerzenie wiadomości na temat zdrowia.
• Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
• Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
• Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

STRUKTURA PROGRAMU:

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:
1. CO TO JEST ZDROWIE?
2. OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?
3. CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?
4. CO ROBIĆ , GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE?
5. NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!

   
„Znajdź właściwe rozwiązanie”

     W naszej placówce realizowany jest program profilaktyczny z zakresu profilaktyki antynikotynowej „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Program ten prowadzony jest w klasach IV-VI w ramach godziny wychowawczej. Celem głównym programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów. Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych. W ramach tych spotkań:
- uzasadniane i wzmacniane są postawy zobowiązujące do nie palenia;
- ukazane jest funkcjonowanie ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza;
- przekazane są wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczniowie uczą się rozpoznawania swych zachowań oraz poznają mechanizmy nacisku grupowego i sposoby odmowy;
- uczniowie uczą się rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, poznają mechanizmy konfliktów, jak również nabywają umiejętności radzenia sobie z problemami;
- umacnia się poczucie własnej wartości w budowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.
Pomyśl, zanim wrzucisz – czyli kto może zobaczyć zdjęcia Twojego dziecka w Internecie?

     „Pomyśl, zanim wrzucisz” to kampania społeczna Fundacji Dzieci Niczyje. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem bezrefleksyjnego publikowania zdjęć dzieci przez ich rodziców oraz kwestie ochrony prywatności dzieci w Internecie.

Publikujesz zdjęcia swoich dzieci w Internecie?
    Coraz częściej zdarza się, że rodzice umieszczają w sieci zdjęcie lub film jeszcze przed narodzinami dziecka, w postaci zapisu badań USG, a potem konsekwentnie prezentują, jak rośnie ich pociecha. Chęć dzielenia się własną radością jest naturalna, więc wykorzystujemy możliwości jakie daje Internet, by pokazać światu nasze dzieci.
Nie zawsze jednak jest to bezpieczne.

zanimwrzucisz.fdn.pl
TRZY KOŁA

     Od kilku lat w działania profilaktyczne szkoły wpisuje się realizacja projektu wychowawczo – profilaktycznego „Trzy Koła”. Dużą wagę w projekcie przywiązuje się do więzi społecznych w szkole, do współpracy z rodzicami uczniów oraz do inwencji własnej nauczycieli
Cele projektu:
• rozwijanie pozytywnych więzi między wychowawcami a uczniami i pomiędzy uczniami,
• rozwijanie u uczniów postaw prospołecznych i prozdrowotnych,
• przyczynianie się do zapobiegania wśród uczniów nadużywaniu środków uzależniających, zapobieganiu aktom agresji i przemocy oraz nieszczęśliwym wypadkom,
• rozwijanie współpracy z rodzicami uczniów.
Trzy Koła symbolizują trzy obszary, na które projekt zwraca uwagę:
KOŁO ZIELONE − największe − klimat i więzi społeczne, jest to kanwa, na której mogą pomyślnie przebiegać oddziaływania wychowawcze.
KOŁO POMARAŃCZOWE − sprawy i problemy przeżywane przez dzieci i młodzież, to o czym należy rozmawiać z dbałością o klimat emocjonalny.
KOŁO CZERWONE − zdrowie i zagrożenia, o tym rozmawiamy w kontekście spraw życiowych.
     Wychowawca w oparciu o potrzeby swojej klasy dobiera treści najbardziej adekwatne do potrzeb. Program rozwija pozytywne więzi między wychowawcami a uczniami, rozwija i zacieśnia integrację grupy, kształtuje postawy prospołeczne i zdrowotne. Realizacja tego programu przyczyni się do zapobiegania agresji i promocji zdrowia. Jednocześnie pozwala na rozwijanie współpracy z rodzicami uczniów oraz wykorzystuje aktywne i twórcze metody pracy z klasą jako grupa społeczną.
     Uzupełnienie projektu stanowią zeszyty metodyczne zawierające praktyczne wskazówki, scenariusze zajęć wychowawczych i profilaktycznych, gry edukacyjne i inne małe formy pomocne w prowadzeniu pracy z grupami dzieci i młodzieży, a także w prowadzeniu spotkań z rodzicami.
KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA

     W roku szkolnym 2014/2015 klasy pierwsze przystąpiły do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Klub Bezpiecznego Puchatka”.
     Celem programu jest przekazanie dzieciom niezbędnej wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole i w domu.
     W ciągu roku nauczyciele przeprowadzą zajęcia dotyczące bezpieczeństwa na podstawie materiałów edukacyjnych w postaci scenariusza:
• „Bezpieczeństwo na drodze”
• „Bezpieczeństwo w szkole”
• „Bezpieczeństwo w domu”
• „Bezpieczny odpoczynek”.
     W trakcie zajęć uczniowie otrzymają książeczki, dzięki którym mogą utrwalić zdobyte umiejętności. Rodzicom zostaną przekazane broszury o tej samej tematyce.

     Dzięki programowi „Klub Bezpiecznego Puchatka” uczniowie:
• zapoznają się z zasadami bezpiecznego poruszania się poi drogach;
• rozwiną umiejętność odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach, jakie napotkają w czasie drogi do szkoły;
• uświadomią sobie niebezpieczne sytuacje jakie mogą zaistnieć w domu i szkole oraz wykształcą umiejętności odpowiedniej reakcji na zaistniałe zagrożenia;
• dowiedzą się jak bezpiecznie spędzić wakacje i utrwalą znajomość telefonów alarmowych.
     Realizując program uczniowie otrzymali odblaski, broszury informacyjne dla rodziców oraz książeczki „Dołącz do Klubu Bezpiecznego Puchatka”.
     W akcję Klubu Bezpiecznego Puchatka włączą się także rodzice uczniów. Przygotowano dla nich praktyczne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Źródło: www.bezpiecznypuchatek.pl
Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole

     Nauczycielom i wychowawcom polecamy poradnik autorstwa Anny Borkowskiej, Joanny Szymańskiej i Marty Witkowskiej „Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole”.
W przystępny i ciekawy sposób autorki publikacji przedstawiają destrukcyjne skutki przemocy, czynniki ryzyka oraz czynniki chroniące. Omówione również zostały trzy poziomy profilaktyki agresji i przemocy w szkole (profilaktyka uniwersalna – skierowana do całej społeczności szkolnej, profilaktyka selektywna – skierowana do grup zwiększonego ryzyka oraz profilaktyka wskazująca adresowana do tych jednostek z grup ryzyka, które wykazują wczesne symptomy zaburzeń lub częste i utrwalone zachowania ryzykowne).
Publikację można znaleźć na stronie: www.ore.edu.pl
Bezpłatna linia telefoniczna i online dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

     W ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, Fundacja Dzieci Niczyje rozpoczęła już realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie przez specjalistów ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”.
W ramach programu infolinii interwencyjno – informacyjnej Fundacja Dzieci Niczyje zapewnia:
• uczniom, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bezpłatną i anonimową pomoc i wsparcie konsultantów Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 (linia dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz

• rodzicom, nauczycielom oraz przedstawicielom podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży bezpłatną pomoc konsultantów Telefonu dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100 (linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl).

116 111 i 800 100 100 nie są numerami alarmowo – ratunkowymi! Jeśli potrzebna jest natychmiastowa pomoc, prosimy dzwonić pod numer alarmowy 112 (policja, straż pożarna, pogotowie).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Źródło: www.men.gov.pl
Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej

     Nauczycielom i wychowawcom polecamy materiał filmowy z praktycznymi wskazówkami, jak sobie radzić z agresją rówieśniczą. W pierwszym filmie profesor UAM Jacek Pyżalski prezentuje podstawowe informacje na temat przemocy rówieśniczej, w drugim zaznajamia ze sposobami przeciwdziałania tej przemocy.


Źródło: www.ore.edu.pl
KAMPANIA „REAGUJ. MASZ PRAWO.”

     Głównym celem kampanii Rzecznika Praw Dziecka jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.
Kampania „Reaguj. Masz prawo” ma pokazać, że należy i warto reagować na krzywdzenie dzieci. Przemoc to nie tylko bicie i znęcanie się, to także zaniedbywanie, przemoc emocjonalna i psychiczna. Warto by wszyscy otworzyli oczy i reagowali na każdy jej przejaw.

WIDZISZ PRZEMOC WOBEC DZIECI? – REAGUJ!


Porady jak reagować znajdziesz tutaj


Załączniki:
O kampanii
Infografika
Jak wychowywać bez przemocy
DBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO!!!

Kilku zasad nie zaszkodzi,
aby przestrzegali młodzi.
Niechaj każda mądra głowa,
w swej pamięci je zachowa.
A z innymi co nie wiedzą,
podzieli się swoją wiedzą.
Bo ta wiedza nie ma ceny
ją stosując nie zginiemy.

1. JEŻELI COŚ CI GROZI – GŁOŚNO WZYWAJ POMOCY
Gdy ze strachu stają włosy
krzycz NA POMOC w niebogłosy!!!

2. NIE PRZYJMUJ PODARUNKÓW OD OBCYCH
Zapamiętaj to kolego,
nie bierz darów od obcego.

3. NIE ROZMAWIAJ Z NIEZNAJOMYMI
Kogo nie znasz omiń bokiem,
nie zaczepiaj nawet wzrokiem.

4. STRZEŻ SIĘ NAPOTKANYCH NA ULICY ZWIERZĄT
Śliczny piesek – Ty z daleka,
może pogryźć, choć nie szczeka.

5. NIE UDZIELAJ PRZEZ TELEFON INFORMACJI, JEŚLI JESTEŚ SAM
Gdy samotnie siedzisz w domu
O tym nie chwal się nikomu
Przez telefon czy przez drzwi
Tak bezpieczniej mówię Ci.

6. NIE WSIADAJ Z OBCYMI DO SAMOCHODU
Lepiej wypoczywać w lesie,
niż u obcych w mercedesie.

7. UNIKAJ MIEJSC OPUSZCZONYCH
Na pustkowiu, zwłaszcza w nocy
Znikąd szukać ci pomocy.
Więc od takich miejsc z daleka
Bo sam nie wiesz, co cię czeka.

Źródło: pedagogszkolny.pl
Bezpieczny Internet

     W naszej szkole po raz kolejny, obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. W lutym w czasie zajęć komputerowych uczniowie poznali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Podczas tegorocznych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Hasłem towarzyszącym nam w tym czasie były słowa „Razem tworzymy lepszy Internet”. Na lekcjach uczniowie odwiedzili serwis Sieciaki.pl i obejrzeli dostępne tam filmy. W czasie zajęć szczególną uwagę zwrócono na zasady netykiety i sposoby ustrzeżenia siebie i najbliższych przed internetowymi oszustami. W domu uczniowie przygotowali plakaty prezentując poznane zasady etykiety. Najciekawsze plakaty zostały zaprezentowane na tablicy w pracowni komputerowej.
Kampania Cartoon Network przeciw przemocy
„Bądź kumplem, nie dokuczaj”

CZYM JEST DOKUCZANIE?

Dokuczanie to powtarzające się złe traktowanie innych lub celowe ich ranienie. Dokuczanie może zdarzyć się każdemu. Może mieć miejsce w szkole, na placu zabaw, w domu lub w Internecie. Może polegać na szturchaniu, biciu, wyśmiewaniu, zabieraniu rzeczy, przezywaniu, celowym ignorowaniu lub pomijaniu, a także wytykaniu z powodu odmienności.
Dokuczanie nigdy nie jest w porządku. To nie Twoja wina, jeśli ktoś Cię krzywdzi.

CO MOŻESZ ZROBIĆ?

1. POWIEDZ KOMUŚ, CO SIĘ DZIEJE
Jeśli ktoś krzywdzi Ciebie lub kogoś innego, jak najszybciej powiedz o tym komuś, komu ufasz. Może to być kumpel, przyjaciel, nauczyciel, brat lub siostra, rodzic lub inny dorosły. Pamiętaj, nie jesteś sam! Dlatego to ważne, byś powiedział komuś o tym, co się dzieje.

2. BĄDŹ PRZYJAZNY
Ktoś, komu dokuczają, a nawet ktoś, kto sam dokucza, także potrzebuje przyjaciela i wsparcia. Staraj się być przyjaznym dla każdego.

3. BĄDŹ ODWAŻNY, MÓW OTWARCIE
Bądź pewny siebie. Zachęcaj swoich przyjaciół i znajomych, by sprzeciwiali się dokuczaniu i starali się je powstrzymać - niezależnie, czy ktoś krzywdzi Ciebie czy kogoś innego. Mówienie głośno o tym, że ktoś komuś dokucza, nie oznacza, że jesteś donosicielem czy skarżypytą. Pomagasz komuś, więc robisz coś dobrego!

Dokuczanie to nie zabawa. Każdy, komu ktoś dokucza, czuje złość i smutek. Jeśli coś Cię smuci lub złości, porozmawiaj o tym, zamiast krzywdzić innych.

Na stronie kampanii cartoonnetwork.pl/BadzKumplem, dzieci mogą dowiedzieć się, co robić w sytuacjach, w których zetkną się z przemocą, a także znajdą filmy pokazujące przemoc z perspektywy dokuczającego, ofiary i obserwatora:
Zobacz filmy

     KODEKS KUMPLA

1. BĄDŹ SWOIM WŁASNYM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM – TRAKTUJ INNYCH TAK, JAK SAM CHCIAŁBYŚ BYĆ TRAKTOWANY
2. BĄDŹ MIŁY DLA INNYCH, NIE OSĄDZAJ ICH - KAŻDY POTRZEBUJE DOBREGO KUMPLA
3. BĄDŹ UCZCIWY I GODNY ZAUFANIA
4. BĄDŹ LOJALNY I WSTAWIAJ SIĘ ZA INNYMI, JEŚLI TEGO POTRZEBUJĄ
5. MIEJ ODWAGĘ POWIEDZIEĆ "PRZEPRASZAM", JEŚLI POPEŁNISZ BŁĄD
6. BĄDŹ WSPARCIEM, GDY KTOŚ MA ZŁY DZIEŃ
7. BAW SIĘ DOBRZE ZE SWOIMI KUMPLAMI I POZWÓL INNYM BAWIĆ SIĘ DOBRZE Z TOBĄ!


    Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat kampanii zamieszczonymi na stronie: badzkumplem.cartoonnetwork.pl

Źródło: www.cartoonnetwork.pl

Aktualności - powrót do bieżących aktualności


  Ustaw stronę jako startową!   Dodaj stronę do ulubionych!   Wyślij do nas list! Do góry