Erasmus+
„Przyroda, ekologia i rzemiosło
jako dziedzictwo kultury europejskiej”

Link do strony projektuProjekt Erasmus+ „CLIL and cross-curricular relations”

     W roku szkolnym 2020/2021 rozpoczęliśmy realizację nowego projektu pt. „CLIL and cross-curricular relations” (ClIL i relacje międzyprzedmiotowe) we współpracy ze szkołami z: Czech, Hiszpanii, Portugalii, Turcji i Włoch. Tym razem autorem i koordynatorem projektu jest szkoła z Czech. Projekt przewiduje wyjazdy naszych uczniów do szkół partnerskich oraz przyjazd uczniów i nauczycieli z wyżej wymienionych krajów do naszej szkoły we wrześniu 2022r. Na realizację projektu uzyskaliśmy grant w wysokości 26 tysięcy euro.
     Jednym z głównych celów projektu jest poprawa jakości nauczania języka angielskiego w szkołach. Metoda CLIL - Content and Language Integrated Learning - odnosi się do nauczania przedmiotu pozajęzykowego z wykorzystaniem języka obcego jako środka komunikacji z jednoczesnym udostępnianiem treści edukacyjnych. W nauczaniu CLIL stosujemy metody aktywizujące, komunikatywne i różne rodzaje organizacji pracy. CLIL łączy również metody, strategie nauczania i relacje interdyscyplinarne, Podczas sześciu międzynarodowych spotkań z udziałem uczniów w wyżej wymienionych szkołach partnerskich skupimy się na sześciu obszarach relacji interdyscyplinarnych: CLIL i zajęcia w plenerze, CLIL i teatr, CLIL i muzyka, CLIL i przedmioty ścisłe, CLIL i geografia, CLIL i historia.
Regulamin
typowania uczniów do wymiany międzynarodowej
w ramach realizacji programu Erasmus+

     Realizując założenia programu w zakresie wymiany uczniów zaplanowano wstępnie:
• Rok szkolny 2021/2022 wyjazd uczniów do szkół partnerskich
Hiszpania 25.04.-30.04.2022
Turcja 30.05. – 03.06.2022
• Rok szkolny 2022/2023 wyjazd uczniów do szkół partnerskich
Polska 28.09.-03.10.2022 (przyjazd zagranicznych uczniów do naszej szkoły)
Sycylia 09.05.-13.05.2023

Przy wyborze uczniów, którzy wezmą udział w krótkoterminowych wymianach grup uczniów będą brane pod uwagę następujące czynniki:
• przyjęcie dwóch dawek szczepionki przeciwko covid-19/posiadanie certyfikatu potwierdzającego szczepienie
• czynny udział w realizacji projektów Erasmus+
• warunki mieszkaniowe, ponieważ typowany uczeń musi mieć możliwość przyjęcia swojego kolegi podczas wizyty w naszej szkole (w razie wątpliwości zastrzega się możliwość wcześniejszego sprawdzenia);
• ocena z języka angielskiego (co najmniej ocena dobra na poprzedni semestr);
• ocena z zachowania (co najmniej ocena dobra na poprzedni semestr);
• czynny udział w życiu klasy, zajęciach pozalekcyjnych lub pracach samorządu szkolnego

Uwaga: w roku szkolnym 2021/2022 z klas ósmych mogą wziąć udział w wymianach tylko uczniowie, którzy mają w SP4 jeszcze młodsze rodzeństwo, ponieważ zagraniczni uczniowie przyjeżdżają do naszej szkoły dopiero w kolejnym roku szkolnym.

W razie wątpliwości, co do wyboru ucznia, będzie brana pod uwagę także średnia ocen z końca roku lub I semestru. Najważniejszym warunkiem typowania do wymiany (poza obowiązkowym szczepieniem) jest czynny udział w realizacji projektu.

Na wyjazd ucznia zgodę muszą wyrazić rodzice i wypełnić oświadczenie, zobowiązując się jednocześnie do rewizyty oraz sprawowania całodobowej opieki nad gościem z zagranicy.

Uczniów wybiera komisja w składzie: dyrektor szkoły, koordynator projektu, zespół nauczycieli realizujących projekt Erasmus +.

Koordynator projektu
Agnieszka Raczyńska-Cyfra

  Ustaw stronę jako startową!   Dodaj stronę do ulubionych!   Wyślij do nas list! Do góry