Bibioteka

Nasza biblioteka szkolna składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni. W wypożyczalni czytelnicy mają wolny dostęp do półek z książkami. Czytelnia oprócz swojej podstawowej funkcji, spełnia dodatkową rolę – odbywają się zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej, zajęcia lekcyjne, konkursy oraz „spotkania z książką”. Wyposażona jest w księgozbiór podręczny, z którego korzystają uczniowie, odrabiają lekcje. Jest też wykorzystywana do prowadzenia zajęć bibliotecznych, zespołów wyrównawczych oraz do pracy z uczniem zdolnym, w ramach różnych projektów edukacyjnych realizowanych przez placówkę. Do biblioteki został zakupiony program biblioteczny MOL i w 2008 roku rozpoczął się proces komputeryzacji biblioteki a w 2009 rozpoczęto komputerowe wypożyczanie zbiorów. We wszystkich pomieszczeniach biblioteki na co dzień tętni życie. Na przerwach, przed lekcjami i po zajęciach uczniowie korzystają z bogatego księgozbioru wypożyczalni. Aktualnie księgozbiór biblioteki liczy ponad 17000 woluminów. Znaczną część księgozbioru stanowią lektury szkolne. Oprócz lektur są bogate zbiory beletrystyki, nie brakuje literatury popularnonaukowej dla dzieci, młodzieży i nauczycieli. Staramy się również, w miarę możliwości finansowych, zaspokajać zapotrzebowania pedagogów na literaturę fachową i niezbędne opracowania metodyczne.

Godziny pracy biblioteki:
Poniedziałek – 7.30 – 14.30
Wtorek – 7.30 – 14.30
Środa – 7.30 – 15.30
Czwartek – 7.30 – 14.30
Piątek – 7.30 – 13.30

Skip to content