Dla rodziców

Dobrowolne wpłaty na Radę Rodziców można wpłacić osobiście w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców: 

82 1240 2223 1111 0000 3578 0852


Szanowni Państwo,

Przypominamy, że w przypadku występowania niepokojących objawów związanych
z problemami psychicznymi możliwe jest skorzystanie ze świadczeń w zakresie
Zespołu lub Ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej
dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny.
Można skorzystać z następujących świadczeń – bez skierowania:

  • porada psychologiczna diagnostyczna
  • porada psychologiczna
  • sesja psychoterapii indywidualnej
  • sesja psychoterapii rodzinnej
  • sesja psychoterapii grupowej
  • sesja wsparcia psychospołecznego
  • wizyta, porada domowa lub środowiskowa
  • wizyta osoby prowadzącej terapię środowiskową.

Materiały i kontakt:

Skip to content