O szkole

Nasza szkoła zaraz po wojnie mieściła się w budynku dawnego „Dziesięciolecia”, następnie przeniesiono ją na osiedle kolejowe do gmachu.1954-5512 oddziałów w siedmiu małych salach na II piętrze Gmachu Głównego PKWN. 486 uczniów uczących się na 3 zmiany.

1955-56 Dodatkowe sale lekcyjne, zakupienie pierwszego adaptera i radia.

1957-58 16 sal lekcyjnych na III piętrze, ciągle w gmachu, sala gimnastyczna i inne dodatkowe pomieszczenia, rozpoczęcie budowy szkoły.

1958-59 646 uczniów w 21 oddziałach; budowa szkoły w martwym punkcie.

1959-60 738 uczniów w 23 oddziałach, 30 nauczycieli; wybudowanie studni głębinowej przy powstającym budynku.

1960-61 Wizytacja ministerialna; ocena dobra.

1961-62 Nareszcie u siebie! Rozpoczęcie nauki w pięknym nowym budynku.

1963-64 Uznanie szkoły przez władze oświatowe za szkołę wiodącą.

1966-67 994 uczniów i 40 nauczycieli. Dekoracja sztandaru szkoły odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego.

1967-71 Pierwsze na terenie miasta zreformowane zapisy do klasy pierwszej. Szkoła Podstawowa nr 4 jako eksperymentalna i wiodąca.

1971-74 Wyasfaltowanie boiska szkolnego; nowe wyposażenie pracowni technicznej.

1974-75 Wzbogacenie ceremoniału szkolnego o uroczyste ślubowanie klas I.

1975-77 Przygotowanie do wdrażania reformy szkoły dziesięcioletniej. Rozpoczęcie pracy na 2 zmiany. Zakup pianina do świetlicy.

1977-79 Mamy pedagoga szkolnego! Generalny remont szkoły.

1979-82 Na przełomie roku 1981/82 przerwa w prowadzeniu zajęć spowodowana wprowadzeniem stanu wojennego. Pierwsze egzaminy próbne w związku z wprowadzeniem egzaminów do szkół ponadpodstawowych.

1982-85 Podjęcie decyzji o rozbudowie szkoły w czynie społecznym.

1986-88 Wielka impreza z okazji 25-lecia nadania szkole imienia. Dekoracja sztandaru szkoły medalem „Za Zasługi dla Miasta Chełma”.

1988-89 Opracowanie i wdrożenie Regulaminu szkoły – zbioru praw i obowiązków ucznia.

1990-91 Duże zmiany – powrót religii do szkoły, wprowadzenie sześciostopniowej skali ocen. Historyczne wydarzenie – poświęcenie i zawieszenie krzyży w salach lekcyjnych.

1991-92 Upływa pod znakiem trudnego zadania – zmiany imienia szkoły. W ramach przygotowań do uroczystości – odnowienie sal lekcyjnych.

12 maja 1992 Uroczyste nadanie szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, poświęcenie sztandaru szkoły.

1 września 1995 Wprowadzenie nauczania i wychowania integracyjnego.

11-12 maja 199 75-lecie nadania imienia: sympozjum „Człowiek w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia” (zaproszeni goście: p. Anna Rastawicka z Instytutu Prymasowskiego w Warszawie, p. dr Alina Rynio z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego).

8 września 1997 Poświęcenie pomnika naszego patrona na „Górce Chełmskiej” przez Prymasa Polski Józefa Glempa

6 grudnia 1997Wyjazd naszych uczniów do miejscowości Ruszce, leżącej na obszarach objętych klęską powodzi z 204 paczkami mikołajkowymi dla dzieci z tamtejszej szkoły.

28.I – 3.II 2000W wyniku współpracy naszej szkoły ze Stowarzyszeniem Kultury Polskiej w Łucku zorganizowano na bazie szkoły obóz językowy dla dzieci polskiego pochodzenia z Ukrainy.

12 maja 2000Obchody Dnia Patrona – promocja książki Arcybiskupa Bolesława Pylaka „Stefan Wyszyński – Biskup Lubelski”.

rok 2001Rok Prymasowski – obchody w naszej szkole.

10-11 maja 200210 rocznica nadania szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

31 maja 2005Przecięcie wstęgi przy nowo wybudowanej windzie przeznaczonej dla uczniów niepełnosprawnych29 – 30 maja 2006Udział reprezentacji szkoły w I Zlocie Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
10-11 maja 200715 rocznica nadania szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

11 maja 2012 20 rocznica nadania szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Skip to content