Dowóz OzN

DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Chełm nr 1040/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad bezpłatnego transportu oraz zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Chełm do placówek oświatowych Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie informuje o możliwości skorzystania przez uczniów niepełnosprawnych z dowozu w roku szkolnym 2023/2024.

W związku z tym prosimy o zapoznanie i zastosowanie się do w/w Zarządzenia.

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Otwórz
Załącznik nr 1 – wniosek o dowóz Otwórz
Załącznik nr 2 – oświadczenie o kontynuacji dowozu Otwórz
Załącznik nr 3 – wzór umowy Otwórz

Skip to content