Dostępna szkoła

Projekt „Dostępna Szkoła”, którego jesteśmy uczestnikami jest finansowany ze środków EFS w ramach programu PO WER IV i realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy w partnerstwie z Fundacją Instytutu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus.

Projekt „Dostępna szkoła” powstał z myślą o szkołach podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności. Celem projektu jest przetestowanie wypracowanego przez instytucje projektową Modelu Dostępnej Szkoły, który wyznaczał będzie standardy w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym, edukacyjnym oraz społecznym, a także w zakresie organizacji szkoły oraz procedur.

W ramach projektu szkoła korzysta z AUTODIAGNOZY-narzędzia do samodzielnego badania poziomu dostępności przez szkołę podstawową, MODELU DOSTĘPNEJ SZKOŁY (MDS) określającego standardy dostępności dla szkoły podstawowej w obszarach architektonicznym, technicznym, edukacyjnym i społecznym, organizacyjnym, GRANTU na testowanie Modelu Dostępnej Szkoły i zwiększenie dostępności placówki, AUDYTU DOSTĘPNOŚCI, wsparcia w opracowaniu INDYWIDUALNEGO PLANU POPRAWY DOSTĘPNOŚCI (IPPD) określającego zakres rzeczowy i harmonogram działań na rzecz poprawy dostępności, merytorycznego wsparcia dotyczącego dostępności oraz realizacji grantów w formie WEBINARÓW, SZKOLEŃ I DORADZTWA

Efekty wdrażania projektu Dostępna Szkoła

Poniższe zdjęcia przedstawiają niektóre efekty realizacji projektu:

Możesz również polubić…

Skip to content