Autor: sp4chelm-admin

Boże Narodzenie

Boże Narodzenie to czas ciepła i spokoju oraz radosnych spotkań. Taki właśnie bożonarodzeniowy nastrój zapanował w klasie II a. W ten magiczny czas przenieśliśmy się 21 grudnia  podczas Jasełek. Przedstawienie bożonarodzeniowe obejrzeli rodzice uczniów,...

Mikołajki 2023

Dnia 6 grudnia 2023 roku w naszej szkole odbyły się mikołajki. Samorząd szkolny aktywnie włączył się w przygotowanie imprezy. Głównym celem przedsięwzięcia była integracja uczniów oraz dostarczenie uczniom radości poprzez obdarowanie ich słodyczami i rózgami.

Spotkanie autorskie

Dnia 06 listopada w Bibliotece Publicznej w Chełmie odbyło się spotkanie autorskie z panem Grzegorzem Kasdepke – autorem książek dla dzieci i młodzieży, w tym lektur szkolnych. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas  II...

Szkolny konkurs plastyczny Jan Paweł II – Cywilizacja Życia

W październiku, z okazji Dnia Papieskiego, odbył się szkolny konkurs plastyczny pod hasłem Jan Paweł II – Cywilizacja Życia. Celem konkursu było pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu i posłudze papieża Jana Pawła II;...

Dostępna szkoła

Projekt „Dostępna Szkoła”, którego jesteśmy uczestnikami jest finansowany ze środków EFS w ramach programu PO WER IV i realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy w partnerstwie z Fundacją Instytutu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego...

Europejski Dzień Języków Obcych

Europejski Dzień Języków Obcych

26.09.2023 obchodziliśmy w SP4 Europejski Dzień Języków Obcych. Nasi uczniowie ubrali się w tym dniu w kolory narodowych flag Wielkiej Brytanii, Niemiec lub Włoch, ponieważ takich języków uczymy w SP4. Chętni uczniowie zaprezentowali wiersze...

Międzynarodowy projekt Erasmus+

Od września 2020 do sierpnia 2023 nasza szkoła realizuje międzynarodowy projekt Erasmus+ pt. „CLIL and cross – curricular relations” (ClIL i relacje międzyprzedmiotowe),  którego koordynatorem jest szkoła podstawowa z Czech.  Jednym z głównych celów...

Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi

Szkoła to miejsce, gdzie młodzież zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu w życiu. W ofercie edukacyjnej szkoły można znaleźć nie tylko podstawowe przedmioty takie jak matematykę, język polski czy historię, ale również...

Skip to content